GEVEN

Wil je meewerken aan de missie van SEND? Mensen bereiken met de liefde en kracht van Jezus. Hen  discipelen om ook weer discipelen te maken. Christenen toerusten om ook Jezus liefde en kracht uit te delen en discipelen te maken.

Jouw gift maakt dit werk mogelijk! Doe je mee?

Vul het formulier in om je gift voor het werk van SEND toe te zeggen. Of maak direct een gift over op NL48 RABO 0112162231 t.n.v. Stichting De Bouwsteen onder vermelding van ‘gift SEND’. 

We zijn aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de gift  aftrekbaar is voor de belasting.