EVANGELISATIE & DISCIPELSCHAP

SEND staat voor Spirit-powered Evangelism & Discipleship. SEND wil mensen in een ontmoeting brengen met Jezus. 

SEND bereikt mensen door zelf een levensstijl van evangelisatie en discipelschap uit te leven. We gaan regelmatig de straat op om voor mensen te bidden en het evangelie te delen.

SEND discipelt nieuw-gelovigen in een new-believers-group, waar mensen die net tot geloof zijn gekomen op een laagdrempelige en praktische manier wordt geleerd om Jezus te volgen. Familie-zijn en de aanwezigheid van de Heilige Geest staan hierbij centraal.

SEND motiveert, inspireert en rust christenen toe in een levensstijl van evangelisatie en discipelschap in de kracht van de Heilige Geest. Dit doen we door praktijkgerichte training te geven en ook twee-aan-twee de straat op te gaan. We zien dat deze trainingen en ‘straat-sessies’ mensen helpt om vrijmoediger te worden in het delen van Jezus’ liefde en kracht in hun eigen leefomgeving en invloedssfeer, thuis, op het werk, in hun buurt. God wil niets liever dan Zijn liefde en hoop uitdelen door ons heen!

SEND begeleidt christenen om new-believers-groups op te zetten, zodat mensen die tot geloof komen ook een plek hebben om te leren wandelen met Jezus en zij discipelen van Jezus worden die ook weer discipelen maken.