ONTSTAAN

Stichting SEND is opgericht door Rogier en Willine Andes en ontstaan vanuit het werk van stichting De Bouwsteen, waarvoor ze van 2009-2020 in Suriname, samen met hun drie kinderen, werkzaam waren als zendelingen. In de eerste zeven jaar van hun bediening hebben zij zich ingezet voor school drop-outs in Suriname door hen een leerwerktraject aan te bieden in de bouw en meubelmakerij. Zestig jongens zijn opgeleid en velen vonden hun weg naar werk.

Er was echter een verlangen in Rogier & Willine om nog grotere veranderingen te zien bij deze jongens. Want ja, het is mooi om drop-outs te helpen met een opleiding en werk, maar toch merkten ze in het werk dat deze jongens zoveel pijn, gebrokenheid en afwijzing meegemaakt hadden in hun leven dat alleen een ontmoeting met Jezus en Zijn verlossende werk hen daadwerkelijk zou herstellen en tot bloei laten komen.  Hun gebed was: Heer, wat is de sleutel naar het hart van deze jongens? In 2016-2017 hebben ze tijdens een sabbatical een bijbelschool gevolgd waarin ze veel geleerd hebben over het werk van de Heilige Geest en evangelisatie als levensstijl: door in je dagelijks leven, in afstemming met de Heilige Geest, Jezus in elke situatie te brengen door te bidden voor mensen, op straat, gewoon in de supermarkt of op het werk.

Met die bagage gingen ze terug naar Suriname en vanaf hun terugkomst zagen ze jongens (en meiden) van de straat tot geloof komen doordat ze in hun dagelijks leven Jezus’ liefde en kracht uitdeelden, door het evangelie te vertellen, te bidden voor genezing of een woord van kennis te delen. Voordat ze het wisten waren er zes jongeren tot geloof gekomen en hadden ze een discipelschapsgroep bij hen thuis! Daar zagen Rogier & Willine hoe de Heilige Geest mensen kan veranderen, herstellen en tot bloei laten komen. God is zo goed!

Kerst 2019-2020 ervaarden ze dat God hen als gezin terugriep naar Nederland om juist deze lessen te delen in Nederland (en daarbuiten) en weten ze zich geroepen om deze levensstijl van evangelisatie en discipelschap in de kracht van de Heilige Geest uit te leven en ook anderen christenen daarin mee te nemen. Dit doen ze samen met een enthousiast team vrijwilligers.