SEND staat voor Spirit-powered Evangelism & Discipleship.

SEND wil mensen in een ontmoeting brengen met Jezus.

SEND omdat we gezonden zijn om Jezus’ liefde en kracht uit te delen in ons dagelijks leven.

SEND om discipelen te maken die erop uitgaan om ook weer discipelen te maken!

Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest kwam. Jezus zei: 'u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn.' (Handelingen 1:8, HSV). Toen de Heilige Geest kwam op de eerste Pinksterdag kwamen er 3.000 mensen tot geloof.

Vanuit die kracht wil SEND gaan!