ANBI GEGEVENS
Naam van de organisatie: SEND

RSIN/fiscaal nummer: 820281098

(Post)adres: Jac. P. Thijsselaan 63, 3903 ED, Veenendaal

Telefoon: 06 4262 14 89

Mail: info@missionsend.nl

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: (vacant)
Penningmeester: Andre Schuurmans
Secretaris: Wilbert Phillipo
Algemeen bestuurslid: Sylvia ten Hennepe

Er is geen bezoldiging voor bestuursleden.

 

Jaarverslag, beleidsplan & jaarrekening 
SEND gelooft in een open financiële huishouding. Bekijk hier ons jaarverslag 2022 inclusief jaarrekening 2022 en jaarplan 2023-2024. En klik hier om het 'formulier publicatieplicht' van de Belastingdienst te bekijken. 

 

Doneren met fiscaal voordeel
De Belastingdienst in Nederland beschouwt SEND als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geld schenken aan SEND is daarmee fiscaal voordelig. Je kunt je giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.  Meer over ANBI staat op de website van de Belastingdienst.