ONZE MISSIE

SEND wil mensen in ontmoeting brengen met Jezus en hen helpen tot herstel en bloei te komen, dit doen we door een levensstijl van evangelisatie en discipelschap in de kracht van de Heilige Geest. SEND wil ook christenen inspireren, motiveren en activeren, zodat zij ook in hun dagelijks leven Jezus’ liefde en kracht gaan uitdelen en zo het koninkrijk van God zichtbaar maken in hun directe omgeving.

SEND is ontstaan vanuit de roepingstekst die Rogier & Willine Andes kregen:  ‘Ik neem je in dienst voor Mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis.’  Jesaja 42:6

Daarbij zei God drie dingen:

  1. Van buiten naar binnen: God roept SEND niet zozeer voor de kerk, maar voor de mensen die God nog niet kennen. We verlangen er naar om te zien dat mensen radicaal tot geloof komen, breken met hun oude leven, tot herstel en bloei komen, en echt een nieuw leven gaan leiden met Jezus vanuit de kracht van de Heilige Geest van waaruit zijzelf ook anderen weer mogen bereiken.
  2. Get my army ready: Veel christenen hebben nog nooit iemand tot Jezus geleid! We geloven dat God ons roept om christenen mee te nemen in een levensstijl waarin we vanuit de kracht van de Heilige Geest, de liefde van Jezus mogen uitdelen en versteld zullen staan van wat God wil doen door ons heen!
  3. Eenheid & verbinding: We mogen en willen dit werk samen doen in verbinding met anderen: individuen, organisaties, kerken en bedieningen die ook als doel hebben mensen in aanraking brengen met de levensveranderende kracht en liefde van Jezus.